תרומה לנזקקים - קמחא דפסחא

לישועה, סגולה והצלחה מיוחדת מפי האדמו״ר רבי ברוך שליט״א

בואו לתרום למשפחות נזקקות, למען יוכלו לחגוג את סדר הפסח כהלכתו

תרומת ח״י שקלים